Stichting Jeugdvakantiewerk Schaijk en de AVG privacywetgeving

Versie 1.0.0, Laatste wijziging: 08-03-2019

Op 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wet ingegaan. Stichting Jeugdvakantiewerk Schaijk (Moeschakamp) gaat al jaren zorgvuldig om met gegevens van onze deelnemers en vrijwilligers. Door de komst van deze wet hebben we hier nog eens goed naar gekeken en een aantal zaken hieromtrent nog inzichtelijker gemaakt. 

Op deze pagina vindt u alle informatie rondom het privacy statement, ons foto beleid en een uitleg over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.  

 1. Privacy statement deelnemers
 2. Foto- en videobeleid
 3. Privacy statement website bezoeker

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op:

Stichting Jeugdvakantiewerk Schaijk

T.a.v. Secretariaat
E: moescha@gmail.com

1: Privacy statement deelnemers

Stichting Jeugdvakantiewerk Schaijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je deelneemt aan de Moeschakamp week en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en leeftijd
 • School en groepsnummer
 • Telefoonnummer ouders/verzorgers
 • Allergie en medicatie informatie

Voornaam, achternaam en adresgegevens

Deze gegevens bewaren we voor ons persoonlijk contact met jou. We willen je bijvoorbeeld graag bij jouw naam aanspreken in plaats van met een nummer. Daarnaast hebben we je adres en woonplaats nodig om, indien nodig, via deze weg contact met je op te nemen.

E-mailadres

We bewaren je e-mailadres zodat we je ook, indien nodig, per mail kunnen bereiken. Ook kunnen we de groepsindeling voor het Moeschakamp dan per mail sturen. I.v.m. privacy publiceren we deze niet op onze website maar zorgen we wel dat alle deelnemers en leiding inzage hebben in de groepsindeling van het Moeschakamp.

Geboortedatum, school en groepsnummer

We vragen naar de geboortedatum om kinderen bij het indelen van groepen in te delen in een groep met verschillende leeftijdsklasse. De reden hiervoor is dat kinderen tijdens het Moeschakamp activiteiten met een vriend/vriendin spelen maar zeker ook andere kinderen leren kennen met een goede mix van verschillende leeftijden.  Wij vragen ook naar de basisschool waar het kind onderwijs krijgt en in welke groep men zit om zo ook bij de groepsindeling een mooie mix te krijgen van kinderen van diverse scholen.

Telefoonnummer ouders/verzorgers

In een noodgeval of bij vragen hebben we graag persoonlijk contact. Daarom bewaren we het mobiele nummer van ouders of verzorgers zodat we in noodsituaties altijd iemand kunnen bereiken.

Allergie en medicatie informatie

Omdat wij regelmatig zorgen voor een versnapering of een maaltijd is het van belang dat wij weten of een kind een allergie heeft. Hiermee kunnen wij dan rekening houden. Tevens kunnen wij dan de betrokken leiding en begeleiders van het kind en de keukenploeg hierover informeren. Indien een kind specifieke medicatie nodig heeft tijdens de Moeschakamp week, dienen wij dit ook te weten. Deze informatie wordt enkel gedeeld met de betreffende leiding en begeleiders in de kampweek.

Verzamelen van gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar

Aangezien de kinderen die deelnemen aan het Moeschakamp jonger zijn dan 16 jaar, vragen wij voor het verstrekken van de aanmelding gegevens toestemming van de ouders of voogd. Deze website heeft verder niet de intentie om gegevens te verzamelen van website bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online aanmelding van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het hiervoor vermelde e-mail adres, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang Stichting Jeugdvakantiewerk Schaijk gegevens bewaart 

Stichting Jeugdvakantiewerk Schaijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Je persoonlijke gegevens worden tot maximaal 7 jaar na de activiteit bewaard.

Gegevens inzien, wijzigen of aanpassen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen  door middel van een e-mail naar ons via het hiervoor vermelde e-mail adres. Stichting Jeugdvakantiewerk Schaijk (Moeschakamp) zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou of je ouder of voogd is gedaan, vragen wij de aanvrager een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Jouw privacy en derde partijen

We zullen je gegevens niet met derde partijen delen behalve in de volgende gevallen:

 • Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting
  Bijvoorbeeld een politievordering kan ons verplichten om jouw gegevens met de politie te delen.
 • Website gebruik gegevens om de werking van onze website te optimaliseren, verbeteren en beveiligen

Fraudebestrijding

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Jeugdvakantiewerk Schaijk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via het hiervoor vermelde e-mail adres.

2: Foto- en videobeleid

Stichting Jeugdvakantiewerk Schaijk laat graag  foto’s en video’s zien van al onze activiteiten. Dit betekent dat iedereen die aan onze activiteiten deelneemt of komt kijken hier ook op te zien kan zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s:

 • Wij plaatsen enkel foto’s en video’s die gemaakt zijn door ons of door ons gevraagde personen.
 • Wij plaatsen geen foto’s en video’s waardoor kinderen of ouders schade kunnen ondervinden.
 • Wij plaatsen bij foto’s en video’s geen namen.

Wij maken onderscheid in:
A: Het plaatsen van foto’s en video’s van onze activiteiten in ons digitale foto album (op onze website), onze social media accounts en de Moescha courant.
B: Foto’s voor de vormgeving/inrichting van onze website en social media pagina’s en persberichten.

A: Ten behoeven van digitale foto album, social media accounts en de Moescha courant

Hiervoor vragen wij u om toestemming door het accepteren van dit foto- en video beleid. Bij de opgave van een kind voor deelname aan het Moeschakamp, zullen wij expliciet vragen om acceptatie van ons foto- en video beleid, zoals op deze website is beschreven. Gaat u niet akkoord dan is er de mogelijkheid dat een kind gebruik maakt van een bandje (festivalbandje). Dit bandje dient het kind dan te dragen gedurende alle Moeschakamp activiteiten. Hiermee kunnen wij erop toezien dat er geen foto’s van dit kind gebruikt mogen worden. Dit betekent ook dat dit kind niet op eventueel gemaakte groepsfoto’s komt en ook niet in de eigen Moescha courant, die aan het einde van de kampweek aan alle deelnemers als aandenken wordt uitgereikt.

Mocht u achteraf alsnog bezwaar hebben tegen een door ons geplaatste foto of video voor ons digitale foto album of onze social media accounts, dan kunt u dit kenbaar maken via het hiervoor vermelde e-mail adres. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk verwijderen, uiterlijk binnen 4 weken.

B: Ten behoeven van de vormgeving/inrichting van onze website & social media pagina’s en persberichten

Als wij foto’s of filmpjes van uw kind willen gebruiken voor de vormgeving/inrichting van onze website & social media pagina’s of aanleveren bij persberichten (denk aan verslagen of aankondiging van activiteiten in regionale kranten), dan zullen wij U hiervoor persoonlijk benaderen en toestemming vragen (behoudens ingeval van sfeer impressie foto’s met een grote groep). Dit zullen we dan ook samen met u schriftelijk vastleggen middels een toestemmingsformulier.

Voor het gebruik hiervoor van foto’s van minderjarige kinderen zullen wij ouders/verzorgers om deze toestemming vragen. Indien u als ouder/verzorger de keuze maakt raden wij u aan om dit vooraf samen met uw kind te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s voor dit doeleinde wel of niet mag.

Ons foto- en videobeleid en uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere mensen foto’s maken tijdens onze activiteiten. Bijvoorbeeld foto’s en video’s van deelnemers, leiding of bezoekers zijn niet in onze opdracht gemaakt. Stichting Jeugdvakantiewerk Schaijk heeft daar geen invloed op en kan hiervoor ook geen verantwoordelijkheid nemen. Wel proberen wij tijdens de leiding instructie die vooraf gaat aan de Moeschakamp week de betrokken leiding te informeren om zorgvuldig met foto’s en video’s om te gaan.

3: Privacy statement website bezoeker

Stichting Jeugdvakantiewerk Schaijk verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u deze zelf bij het invullen van een deelname formulier op deze website aan ons verstrekt. Meer informatie over welke gegevens verwerkt worden vindt u in het onderdeel “Privacystatement deelnemers”.

Bezoekgegevens van deze website

Door deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden niet gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag, echter enkel gebruikt voor beveilig van onze website en voor een correcte werking van onze website en bijbehorende plugins of webapplicaties. Wij delen deze gegevens enkel met derden die betrokken zijn bij het onderhouden van onze website.

Functionele cookies  

Functionele cookies zijn nodig voor een correcte werking van onze website. Cookies zijn bestanden, opgeslagen op uw computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden. Deze cookies kunnen op elk moment via de browser instellingen van uw computer verwijderd worden.

Beveiliging

Stichting Jeugdvakantiewerk Schaijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Jeugdvakantiewerk Schaijk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Jeugdvakantiewerk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via het hiervoor vermelde e-mail adres.